سنگ شکن مس در کازرون

ایرنا بی احتیاطی کارگر کازرونی در حین کار، دستانش را تا آستانه.

27 دسامبر 2016 ... شیراز ایرنا مسئول اداره آتش نشانی کازرون گفت: یکی از کارگران کارخانه سنگ شکن کازرون بر اثربی احتیاطی در حین کار، دست راستش از قسمت...

whatsapp

معادن استان فارس ليست معادن ايران

... شيرازسنگ لاشه ثامن فيروزآبادسنگ لاشه تنگ خلار سپيدانلاشه و مالون پرديس نجم اباد شيرازسيليس آباده طشکسنگ لاشه تيک آب کازرونسنگ لاشه آبادگران پارس...

whatsapp

قطع دست مرد 58 ساله در کارخانه سنگ شکن+تصاویر باشگاه.

27 دسامبر 2016 ... دست کارگر 58 ساله در کارخانه سنگ شکن شهرستان کازرون از ناحیه بازو قطع شد.

whatsapp